Friday, June 3, 2011

Ajaran sesat wahabi

 Secara TERANG, Ibnu Taimiyah dengan lancangnya KAFIRKAN 4 golongan iaitu :

1) Pengamal Hadis Dhoif dalam FADHILAT AMAL ( yang bertujuan untuk MENAIKAN SEMANGAT dalam BERAMAL) seperti Imam 4 mazhab & Imam Ghazali. Imam Ghazali adalah MANGSA UTAMA Ibnu Taimiyah bila dia MEMFITNAH hadis DHOIF yang terdapat dalam Kitab Ihya’ Ulumud Din yang ditulis Imam Ghazali itu sebagai HADIS MAWDHUK ( PALSU ).

• BUKTI : Lihat bukunya berjudul : Ibnu Taimiyah, Dar’u Ta’arud al ‘Aql wa al Naql, 7/ 149 cetakan Dar al- Kunuz al- Adabiyyah, Riyadh.

2) Muktazilah ( golongan yang mengatakan bahawa Allah WAJIB buat yang BAIK & TERBAIK, yang BURUK & TERBURUK bukan ALLAH jadikan seperti NERAKA yang TERBURUK bukan Allah jadikan.

• Golongan Muktazilah ini BUKAN KAFIR ZAHIR seperti fatwa Ibnu Taimiyah tetapi hanya BID’AH DOLALAH ( KAFIR BATIN ).

3) Golongan Tauhid AL ASY’ARIAH.

• Ibnu Taimiyah kata golongan ini KAFIR ZAHIR kerana menggunakan DALIL NAQLI ( ayat Al Quran ) & DALIL AQLI ( akal fikiran ulama yang dipelajari secara bersanad hingga bersambung ke para sahabat & seterusnya baginda Nabi Muhammad ).
• Ibnu Taimiyah kata, yang TAK KAFIR cuma golongan yang gunakan DALIL NAQLI & DALIL AQAL Ibnu Taimiyah @ ulama MUSYABBIHAH @ ulama wahabi je….nauzubillah….

No comments: